Station 19 2×17 Promo "Into the Wildfire" (HD) Season 2 Episode 17 Promo Season Finale

Station 19 2×17 “Into the Wildfire” Season 2 Episode 17 Promo (Season Finale) – The members of Station 19 pack their gear and head to Los Angeles, California …

(Megtekintve: 2 alkalommal.)

Ezek érdekelhetnek még téged:

Comment (0)

 1. Néhány civilizáció kevesebb ideig állt fel mint ameddig pl.a római birodalom hanyatlott. Attila meg rengetett 1 akkora birodalmat amely akkoriban bármely népnek álom lehetett,volt még néhány igen tehetséges hadvezér de a római szervezettség felőrölt minden ellenállást (ha éppen nem dúlták belviszályok) mint pl. néró után.László Gyula nagy szaktekintély ebben a Hun-Magyar kérdésben (kettős honfoglalás).

 2. Michelangelo Naddeo:
  (A magyarok, nem hunok!) A Kárpátok és környéke ősi népe, akinek egy része kivándorolt ázsiába, később visszajött európába.Civilizációjuk legalább 10.000 ezer éves.
  Kárpátiát és a Székelyföldet az utóbbi legalább 10.000 évben "magyarok" lakták: a dáko-románok (lol), magyar jazigok és Pannonico voltak

  Tehát Attila (Etele) nem hun volt, hanem magyar. A hun az gyüjtő fogalom mint a szkíta.
  És a magyaroknak volt írása, az ősrégi rovásírás :)

 3. 500 Hunn varosrom van Kinaban es ezek mar ott voltak mielött a Kinaiak letelepedtek volna.300 varosromrol a mongolok is beszamoltak.Tehat a szkita-hunn-magyar ezekszerint sokkal ösibb mint ök. Söt ösibb mint az egyiptomi /Obruzsanszki Borbala,Jozefus Flavius/ Forrasok vannak utana kellene nezni mielött itt valaki csodalkozna, az egesz Vilagtörtenelem meg van hamisitva,nem csak a mienk.

 4. Czanik Istvan: érdekesnek találtam a történetet és szeretnem megmutatni a kínai barátaimnak is itt Ausztráliában ha lenne egy olyan verzió ami narrátor nélkül van vágva. Köszönettel, Kristof

 5. Érdekes, hogy ahogyan "Fehérvár" a távoli sivatagi város neve, nálunk is található "(Székes)fehérvár", és sok "..-földvár " nevű város is, ahogyan a kínai védő falakat (pl. a Nagy falat) is földből döngölték.. A "csinos" és "csinál" szavaink szótöve engem az államalapító kínai császár "Csin Huá ..**" nevének első tagjára emlékeztet..

 6. Az 1980-as években az UNESCO támogatásával ásatásokat tartottak 2x akkora területen Franciaország Marne folyója körül, hogy igazolni lehessen a Catalaumi csata helyszinét. 200 évvel később Josefus FLAVIUS zsidó történész legendás, az "ókor leghatalmasabb csatájá"-nak kiáltotta 300 000 résztvevő! ezt az ütközetet, amiben Atilla veszteségei nagyok volta, s az ellenfél Aetius pedig meghalt.
  Hat rétegben találtak a régészek településnyomokat, égetett kemencéket, de az ókor legnagyobb csatájának nyomát = zablát, nyílhegyeket, hun üstöket, hajító dárdákat, római vérteket, gyalogsági fegyvermaradványokat NEM. Ilyen takarító vállalata az ókoriaknak nem volt. Vagyis a Catalaumi-csata nem volt, csak kitalálták. Nem is szólva arról az európai összes korabeli krónika-béli tényről, hogy ez után : közel 1 hónap múlva Atilla és a Hunok lerohanták Itáliát és Rómát, az örök várost. Leo pápa személyes közbenjárására nem égették föl, csak a sarcot vették magukhoz a "barbár" hun őseink. Egyik Flamand, vagy viking, vagy öszterogót, normann stb. csoport sem tett ilyen engedményt, mégis a hun a BARBÁR!
  (/Magának Atillának így KELL írni helyesen még a helyes hun-magyar név-kiejtését is megváltoztatta az akkor egyedüli írástudó papság és történetírók/)

 7. Sárga irigység mondása is innen ered – adtunk, de nem tudtunk annyit adni, hogy az általunk "felemelteknek" elég lehessen ezért az engedi-t választottuk – miért is vagyunk még így is veszélyes barbárok…mert a sárga stb. irigység nagy betegség itt sem szerelem sem szeretet nem győzhetett csupán "engadi",de nem míg a világ s még két nap ezért is volt szükségünk egy Atillára.

 8. Nem úgy volt, hogy Jézusnak volt egy eltitkolt gyereke, akitől a magyarok származnak. Álmos eredetileg turulmadáron vezette a magyarokat, a törzsek vezetői természetesen csodaszarvasokon követték őt. Amikor beértek a Kárpát-medencébe, akkor itt találták a már több ezer éve itt élő magyarokat, akik persze a föld alatt éltek, azért is tudunk róluk oly keveset, meg hát ezért a földben találjuk meg a nyomaikat és nem pl. a levegőben.
  Arról pl. hallott valaki, hogy a párthus királyokat ugyanúgy temették el, mint a magyar fejedelmeket? Kicsivel haláluk után, a földbe.

  Megkérdezném: HONNAN A BÁNATOS PICSÁBÓL SZEDTEK ÖSSZE ENNYI BAROMSÁGOT? És még el is hiszitek.

 9. Jáfettől származunk

  18. Valának pedig Noé fiai, kik a bárkából kijöttek vala: Sém és Khám és Jáfet. Khám pedig Kanaánnak atyja.
  19. Ezek hárman a Noé fiai s ezektől népesedék meg az egész föld.
  20. Noé pedig földmívelő kezde lenni, és szőlőt ültete.
  21. És ivék a borból, s megrészegedék, és meztelenen vala sátra közepén.
  22. Khám pedig, Kanaánnak atyja, meglátá az ő atyjának mezítelenségét, és hírűl adá künnlevő két testvérének.
  23. Akkor Sém és Jáfet ruhát ragadván, azt mindketten vállokra veték, és háttal menve takarák be atyjok mezítelenségét; s arczczal hátra meg sem láták atyjok mezítelenségét.
  24. Hogy felserkene Noé mámorából, és megtudá a mit vele az ő kisebbik fia cselekedett vala:
  25. Monda: Átkozott Kanaán! Szolgák szolgája legyen atyjafiai közt.
  26. Azután monda: Áldott az Úr, Sémnek Istene, néki légyen szolgája Kanaán!
  27. Terjeszsze ki Isten Jáfetet, lakozzék Sémnek sátraiban; légyen néki szolgája a Kanaán!
  28. Éle pedig Noé az özönvíz után háromszáz ötven esztendeig.
  29. És vala Noé egész életének ideje kilenczszáz ötven esztendő; és meghala. 1 Móz 9

 10. 2000 éve nem volt írásunk? senki nem nyilazott, senki nem lovagolt, de nem volt írásunk? nemár… vannak 15-30ezer éves rovás emlékek… tiszta vicc az egész.

 11. Az agyam eldobom, hogy mennyi hülyeséget hordanak itt össze néhányan. 🙂

  Olyan dicső nemzet vagyunk, hogy állandóan hülye diktátorokat engedtünk a nyakunkon ülni, ahogyan most is. Szétlopják az országot nyilvánosan és ezért még tapsolnak is sokan.

  "Minden nemzetnek olyan kormánya van, aminőt érdemel. Ha valami oknál
  fogva ostoba vagy komisz emberek ülnek egy bölcs és becsületes nép
  nyakára, akkor a nép azokat a silány fickókat minél hamarabb a pokol
  fenekére küldi. De ha egy hitvány kormány huzamosan megmarad a helyén,
  akkor bizonyos, hogy a nemzetben van a hiba."

 12. Mi ez a hülyeség az elején , hogy a tudósok egy része nem látja bizonyítottnak , hogy a hunok ázsiából származnak ? Erre archeológiai és antropológiai bizonyétokaink vannak – kész röhej . A hun koponyák zöme euro-mongoloid sajátosságokat és arcfelépítést mutat ….

 13. A magyarok őstörténetével kapcsolatban nekem is van egy érdekes sztorim, gondoltam megosztom.

  2006. januárjában az indiai Rikhia-ban vettem részt egy jógatechnikákkal foglalkozó továbbképzésen. 21-en gyűltünk össze a világ minden részéről egy kéthetes tanfolyamra, s érdekes módon 7-en voltunk magyarok, pedig nem is beszéltünk össze. Ott ismerkedtem meg Kwan – Young Kimmel, a koreai Joongbu University professzorával, akit szintén érdekeltek a magasabb tudatállapotok és az érzékszerveken túli tapasztalások kérdései. Bár a koreaiak igen zárkózott emberek, de miután sikerült kijavítanom egy hibát a laptopján – újra telepítettem a pendrivemomról a NERO író programját smile hangulatjel – , s újból tudott DVD-t írni igen összebarátkoztunk. Említettem neki, hogy milyen kár, hogy a magyarság eredetével kapcsolatos ismereteink olyan hiányosak, mire ő azt válaszolta, hogy miért nem kérdezzük meg a kínaiakat. Ők mindent tudnak a magyarokról. Csodálkozásomra elmondta, hogy a magyarok Kína határán is éltek, s rendszeresen támadták a kínai településeket, amiről a kínaiak rendre feljegyzéseket készítettek. Rabló hadjárataik során egyszer sem sikerült őket legyőzni, mert igen jó harcosok voltak. Valójában nem egy törzsből álltak, hanem kettőből, két külön vezérrel, de mindig egymást segítve támadtak. Miután hosszú időn keresztül törték a borsot a kínaiak orra alá, azok cselhez folyamodtak. Ez amolyan viszonzás volt, mivel a magyarok is mindig csellel támadtak. Az egyik sereg támadott, rabolt, majd amikor menekültek az üldöző sereget a másik hátba támadta. Említette, hogy a magyarok voltak az egyedüliek a környéken, akik meg tudtak fordulni a vágtató lovon, s így az üldöző sereg két tűz közé szorult. Megelégelve ezt a kínaiak viszályt szítottak a két törzs vezetői között, s amikor az egyik támadott, a másik cserbenhagyta, s nem segített neki. Így a támadó sereget bekerítették, és elfogták. A másik csapat későn jött rá, hogy mit is tett. Így egyedül már esélyük sem volt tovább Kínát támadni, s elindultak nyugatra. A bekerített s elfogott csapatot a kínaiak nem ölték meg, hanem a japánok elleni harcban kívánták őket felhasználni. Kína mindig szerette volna Japánt meghódítani, de ez sohasem sikerült. A magyarokat hajóra rakták, s amolyan előretolt hadosztályként tették le a japán partokon. A magyar sereg viszont nem akart a japánok ellen harcolni, hanem letelepedtek és később beleolvadtak a lakosságba. Ezért van az, hogy a japánok genetikailag a magyarokkal állnak legközelebbi rokonságban, s így egyben a koreaiakkal is, mivel ők kivándorolt japánok. S így a koreaiak és a magyarok is rokonok – fejezte be a történetét a professzor. Ideadta a névjegykártyáját, s meghagyta nekem, hogy ha bárki is kíváncsi a magyarokkal kapcsolatos kínai feljegyzésekre, akkor ő szívesen segít, mivel tudja, hogy melyik levéltárban hol találhatóak, hiszen ő is olvasta. Persze ezek mind kínai nyelven vannak.

  Ezt a történetet erősíti még az is, hogy amikor pár évvel ezelőtt Budapestről Maastrichtba utaztam repülővel, két japán kikötőépítő mérnök ült mellettem. Kérdeztem tőlük, hogy tudják-e, hogy mi rokonok vagyunk? Mire legnagyobb meglepetésemre mindketten igennel feleltek, s említették, hogy pár napos budapesti tartózkodásuk során nekik is feltűnt, hogy a magyar arcok között igen sok jellegzetes, Japánban is megtalálható karaktert találtak.

  Én magam nem jártam utána ennek történetnek, mivel ez már távol esik a szakmámtól s kínaiul sem tudok. Mindenesetre van egy-két tanulság benne. Érdemes odafigyelni rá, mivel a történelem rendszeresen ismétli önmagát. Amíg összefogtunk, senki sem tudott legyőzni minket. Persze más tanulságai is vannak. Pl. a kínaiak tisztelték a jó harcosokat, ezért sem ölték meg őket s a partraszálló magyar sereg is rájött, hogy a harcot bármikor be lehet fejezni.
  Kollár József

 14. Jó vicc, megtanultuk a kínai harcokból, a harcmodort. Ez a vége. A közepe táján még arról beszélt, hogy a kínaiak sajátították el a lovas harcmodort (vmilyen szinten). HAN és HUN ez is egy kicsit gyanús hangegyezés.

 15. Pay Pál! Lehet elhumorizálni a dolgokat, de hozzászólásaiból kiolvasható az Ön szerepe. Nem kell támadni azokat, akiket érdekel népük történelme. Az, hogy népek szövetségében éltünk, nem akadálya annak, hogy az igazat mondjuk és ne hazugságokkal éljünk, ráadásul lealjasító hazugságokkal. Nem voltunk rosszabbak más népeknél. Nyelvünk, régi írásunk pedig csodálatos, logikusan felépített. A tanulatlanságra utaló nyelvezetet nyugodtan elhagyhatja, ha hozzászól a bejegyzésekhez, mert mi írástudó nép voltunk, amíg el nem vették tőlünk és nem tiltották be. (Titokban azonban tovább folytatódott az oktatása, erre bizonyítékok sora áll rendelkezésre, ezért éleszthettük fel újra. Ez is népünk igényességét mutatja és nem barbárságát.) És a többi, és a többi.

 16. A ruha és a fegyverzet lecserélése kevés . A lovasíjászatot kicsi gyermekkortól kell tanulni olyanoktól, akik már SzépApáikon keresztül kapták a Tudást ! (Kassai Lajos ) Az erőnlét meglehet, de speciális izomzat, fegyelem , nem tanulható meg egy generáció alatt sem ! A lovasíjászat pedig végképp nem !

 17. Szerintem értelmetlen veszekedni, a hun nem egyetlen népcsoport. Hun írást keresni kb. olyan, mintha 1000 év múlva EU-s írást keresnének a régészek és ha nem találnak, rögtön megállapítaná pár "okos", hogy ez valami primitív civilizáció volt, mert nem tudtak írni. Az egész történet több száz évet fog át, ráadásul olyan mint ország nem létezett, szövetségek voltak, amelyek felemelkedtek és elbuktak, ahogy a mai országok. E szövetségek területe a mai országoknak többszöröse is lehetett, gondoljunk csak belső Ázsia hatalmas síkságaira, a hun szövetségi rendszer kiterjedhetett több ezer km-e akár a Dunáig, így értelmetlen genetikai azonosságokat keresni, a mongol éppúgy vallhatja őseinek a hunokat, ahogy mi. Vallja is. Ahogy ma a spanyol is éppúgy Európai, mint a tőle genetikusan távol álló svéd. Hagyományőrző németek egy csoportja ma is hun őseit ünnepli, hiszen a hun szövetségbe germán törzsek is tartoztak. A dolognak ráadásul a nyelvrokonsághoz éppúgy nincs köze mint a vérrokonsághoz, a magyar is szövetség, simán elfér egy finnugor ág, mellett egy korabeli türk, vagy bármilyen más.
  A kunok, (szinte fél Magyarország kun) pld. történelmi léptékben mérve tegnap vándoroltak be.
  Az egész elméleti okoskodás (az enyém is), szinte nulla bizonyítékkal, hiszen hiába találunk valamit, nincs mihez kötni, már az óriási távolságok miatt sem, de a fogalmak miatt sem, hiszen nem ismerjük a mai fogalom régi jelentését.

  Valamennyire fix pontok a mesevilágban és a katonai világban találhatók, mert a mesék szájról szájra járnak, a katonai világ pedig merev, konzervatív. Mindkettő azt bizonyítja, hogy a hun szövetség részei voltunk.

 18. ez is egy hazug film,amivel sok embert tevesztenek meg….sajnos…..annyira nincsenek tisztaban a regerszeti leletekkel ami a hunokat es Atillat mas szinben(pozitiv)ismertetne meg a nagykozonseggel.(ez a kinaiak fenyesitesere keszult film-semmi mas)csak egy a tartalombol,hogy nem volt irasuk a hunoknak-akkor mi volt a rovasirasunk?tobb ezer eves leletek bizonyitjak a lettet.

 19. Az 1000 éves magyarság úgymond egy szövetség, és nem nép. A sztyeppe népei közül 7 szkíta-hun-uyghur-kazár-türk stb népességű törzs vérrel kötött szövetsége. Ha úgy tetszik, az egyesített szittyák. Ez volt a magyarság. Aztán később persze európai génekkel is keveredtünk, így lettünk egy nagyon színes és erős genetikájú nép Európa közepén. Egyesítettük a kelet és a nyugat jó tulajdonságait. Csak meg kell nézni, hogy a mi kis 15 milliós nemzetünk arányaiban mennyi tudóst és kiváló sportolót adott a világnak.

 20. Majd akkor lehetne továbjutni az igaz torténelembe , ha a Nagy Tartária fogalom valahogy vizsza jutna a torténelembe /Vatikáni konyvtár-példáúl/ …D

 21. Drága tesvéreim …kínai falat 7526 után kíszitették a nagy ruszki – kínai háború után …ha valaki csak egy kicsit odafigyelne mijen irányba voltak építve/a mi persze még nem volt kijavítva az új torténelem szerint/ azok a falak a honnan lottek az ellenségre / Kína felé / , nagyon nagy sajnálatos modon hazugságra jonne rá a észnékuli bárány e foldi nép…D

Írj hozzászólást:

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.